Algemene Verordening Gegevensbescherming


Welke gegevens worden opgeslagen?
- Rhandor Events slaat zelf geen gegevens op, anders dan de gegevens welke uitsluitend voor facturatie noodzakelijk zijn. Er worden geen e-mail adressen opgeslagen voor, bijvoorbeeld, een digitale mailing.
De gegevens die opgeslagen worden zijn de bedrijfsnaam, naam van een contactpersoon, adresgegevens, telefoonnummer, btw-nummer en het e-mailadres. 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?
- Alle gegevens welke nodig zijn voor de facturatie worden opgeslagen volgens de door de Nederlandse Wet gestelde termijn.

Recht op inzage?
- Uiteraard! U kunt via e-mail of gewone post een vragen om een overzicht van de van u bij Rhandor Events bekende informatie. Deze zal dan zo spoedig mogelijk op papier worden toegezonden.

Wat als ik een klacht heb?
- U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat gebeurd er met de door Rhandor Events opgeslagen informatie?
- Deze informatie blijft uitsluitend beschikbaar voor Rhandor Events. Er wordt niets gedeeld met derden. De gegevens die opgeslagen zijn, zijn uitsluitend voor administratieve doeleinden zoals facturatie. Informatie wordt uitsluitend aan de eigenaar van de persoonsgegevens verstrekt, of, indien de Wet dit verplicht, aan de bevoegde instanties.